Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla využívají tepelné energie okolního prostředí a přeměňují tuto energii na teplo vhodné k vytápění budov, ohřevu užitkové vody, ohřev bazénu atd.) Tepelné čerpadlo pracuje na principu běžné chladničky, jehož hnacím prvkem je kompresor poháněný elektromotorem.
Zatímco v případě chladničky se teplo odebírá z jejího vnitřku a ohřívá se výměník na zadní straně chladničky u tepelného čerpadla se teplo získává ze vzduchu, vody, země a předává se přes výměník do topného systému nebo pro ohřev užitkové vody apod.

Zařízení se skládá ze čtyř základních prvků. Jedná se o kompresor, expanzní ventil, výměník-výparník a výměník-kondenzátor. Zařízení odvádí v prvním výměníku-výparníku teplo z prostředí s nižší teplotou (např. z okolního vzduchu, ze země nebo z vody) a tím toto prostředí ochlazuje. Pomocí hnací elektrické energie předává toto teplo ve druhém výměníku-kondenzátoru do prostředí s vyšší teplotou (např. do topného systému) a tím toto prostředí ohřívá. Pro správný chod tohoto zařízení je nutno dodat tepelnému čerpadlu určitou elektrickou energii pro pohon kompresoru a dalších prvků.

Umístění tepelného čerpadla

Význam orientace na světové strany je velmi omezený. Tepelné čerpadlo pracuje s teplotou vzduchu a ta, není-li absolutní bezvětří, je stejná ve stínu i na slunci. Často se doporučuje jižní strana, nicméně např. pro letní chlazení tepelným čerpadlem to také není ideální. Je-li to možné, zřejmě nejvhodnější je východní strana objektu, která je osluněna časně ráno. Mnohem důležitější je ale takové umístění, které co nejvíce brání zpětnému nasátí (infiltraci) vyfukovaného vzduchu. To má na účinnost vytápění i chlazení podstatný vliv.

 

 


Topný faktor

Poměr mezi získanou a dodanou elektrickou energií se nazývá topný faktor. Hodnota topného faktoru nám ukazuje, kolikrát méně protopíme energie oproti jiným zdrojům tepla. Např. klasický elektrokotel při tepelném výkonu 15 kW za jednu hodinu spotřebuje 15 kWh energie. Tepelné čerpadlo s topným faktorem 3 za stejnou dobu spotřebuje jen 5 kWh. Hodnota topného faktoru se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 2 do 6 - podle toho, při jakých podmínkách tepelné čerpadlo pracuje. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor.

 

Pracovní látka - chladivo

Činnost tepelného čerpadla využívá fyzikální jevy spojené se změnou skupenství pracovní látky - chladiva. Ve výparníku tepelného čerpadla chladivo při nízkém tlaku a teplotě odnímá teplo zdroji nízkopotenciálního tepla (vstup), dochází k varu. Páry chladiva jsou stlačeny, zahřívají se a v kondenzátoru předávají kondenzační teplo ohřívané látce (výstup). Tím se opět ochlazují a zkapalňují. Celý oběh je uzavřen odvodem chladiva do výparníku přes expanzní ventil, který snižuje tlak kapalného chladiva. Toto chladivo musí splňovat požadavky ekologické, bezpečnostní a hygienické.

 

Kde mohu tepelné čerpadlo instalovat?

Tepelné čerpadlo vzduch/voda umožňuje jak venkovní instalaci, tak i vnitřní instalaci. Tepelná čerpadla země/voda a voda/voda vyžadují místnost pro instalaci uvnitř objektu. Vzhledem k tomu, že se staví stále více objektů bez podsklepení a současné moderní přístroje produkují teplo neobyčejně tiše, jsou čerpadla stále více instalována v technických a úložných místnostech.

 

Jaká pravidelná údržba se musí provádět?

Tepelná čerpadla jsou tak bezúdržbové jako chladničky. Odpadá u nich i pravidelná servisní prohlídka kterou vyžadují např. plynové kotle.

 

Jak dlouhou životnost má tepelné čerpadlo?

Průměrná životnost moderního tepelného čerpadla se pohybuje kolem 20 let. Mnoho zařízení pracuje bez problémů  již více jak 25 let.

 

Jak hlučné je tepelné čerpadlo?

Nová generace tepelných čerpadel pracuje velmi tiše díky novým protihlukovým izolacím. Toto umožňuje montáž tepelných čerpadel do obytných prostor budov. Hluk je srovnatelný s hlukem ledničky.

Kontakt

Máte-li zájem o naše služby kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

  • Kamil Kricnar  PLYNOSERVIS Jaroměř
  • Tel: (+420) 603 474 040
  • Email: plynoservis@email.cz
  • Web: www.plynoservis.cz

Aktuality

12. 03. 2016 - Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů
K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí...
17. 02. 2011 - Zásady výběru tepelného čerpadla
Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz   Tepelné čerpadlo je spolehlivý a pe...