Zkoušky těsnosti systému

Teorie přijatelnosti úniku: nic není absolutně těsné. Systém s náplní 100-200g by neměl mít únik. Pro systém s 5-9kg chladiva je přijatelný únik cca 30g/rok. Pro autoklimatizaci je přijatelný únik 5g/rok.

Zkoušky těsnosti systému bez chladiva

 • Tlaková zkouška: tlakováno N, He, nebo suchým vzduchem. Zkouška na pokles tlaku, citlivost 50-200g/rok.
 • Detekční sprej (nutný přetlak v systému): zjišťuje se tvorba bublin, citlivost 50g/rok.
 • Ultrazvuková detekce: zjišťuje se poloha zdroje ultrazvuku, který vydává unikající plyn ze systému až na vzdálenost 10m. Jen pro relativně velké netěsnosti.

Zkoušky těsnosti systému s chladivem

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

 • Stopy oleje: citlivost 100g/rok,Koronální efekt,
 • Ultrazvuková detekce: zjišťuje se poloha zdroje ultrazvuku, který vydává unikající plyn ze systému až na vzdálenost 10m. Jen pro relativně velké netěsnosti.
 • Fluorescenční metoda: citlivost pod 50g/rok,
 • Halogenová lampa (pouze obsahuje-li chladivo chlor): citlivost 50-300g/rok,
 • Halogenové detektory: citlivost 1-5g/rok,
 • Detekční sprej: citlivost 50g/rok,
 • Hmotnostní spektrometrie: měří se množství doplnění média do systému způsobené únikem.

Kontakt

Máte-li zájem o naše služby kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

 • Kamil Kricnar  PLYNOSERVIS Jaroměř
 • Tel: (+420) 603 474 040
 • Email: plynoservis@email.cz
 • Web: www.plynoservis.cz

Aktuality

12. 03. 2016 - Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů
K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí...
17. 02. 2011 - Zásady výběru tepelného čerpadla
Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz   Tepelné čerpadlo je spolehlivý a pe...