Regulované látky a F-plyny

Regulované látky a F-plyny

Obě skupiny látek jsou halogenované uhlovodíky, které mají rozsáhlé použití v chladící a klimatizační technice, a patří mezi tzv. skleníkové plyny. Základním rozdílem mezi nimi je absence jiných halogenů v molekulách fluorovaných skleníkových plynů.

Regulované látky

Regulované látky poškozující ozonovou vrstvu obsahují zejména chlor, případně obsahují fluor nebo brom, který způsobuje poškozování ozonové vrstvy:

  • CFC (chlorfluoruhlovodíky, tzv. tvrdé freony) jsou látky s ODP potenciálem okolo jedné, a jsou méně nebezpečné než halony. Jejich použití bylo zakázáno v roce 2004. V současné době jsou CFC nahrazeny jinými látkami, které nepoškozují ozonovou vrstvu.
  • HCFC (tzv. měkké freony) jsou látky, které mají ODP potenciál menší než 0,1 a patří k nejméně nebezpečným látkám s potenciálem poškození ozonové vrstvy. Úplný zákaz použití HCFC vstoupí v platnost dne 1.1.2015.

Fluorované skleníkové plyny (F-plyny)

Fluorované skleníkové plyny (F-plyny) obsahují pouze fluor, a ozonovou vrstvu nepoškozují. F-plyny mají vhodné technické vlastnosti, pro které jsou v praxi široce používány. F-plyny se dělí do skupin obsahujících:

  • HFC částečně fluorované uhlovodíky,
  • PFC zcela fluorované uhlovodíky,
  • SF6 a fluorid sírový.

Kontakt

Máte-li zájem o naše služby kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

  • Kamil Kricnar  PLYNOSERVIS Jaroměř
  • Tel: (+420) 603 474 040
  • Email: plynoservis@email.cz
  • Web: www.plynoservis.cz

Aktuality

12. 03. 2016 - Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů
K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí...
17. 02. 2011 - Zásady výběru tepelného čerpadla
Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz   Tepelné čerpadlo je spolehlivý a pe...