Roční prohlídka

 

Roční prohlídky a opravy plynových ohřívačů vody
karma

  Roční prohlídka plynového ohřívače vody zahrnuje vyčištění   zapalovacího hořáčku, vyčištění hlavního hořáku, kontrolu   výměníku tepla, kontrolu vodní armatury, kontrolu plynové   armatury, kontrolu těsnosti plynových spojů, odstranění   případných závad, seřízení, přezkoušení.

Roční prohlídky a opravy plynových topidel
topidlo

  Roční prohlídka topidla zahrnuje vyčištění zapalovacího   hořáčku a hlavního hořáku, kontrola a v případě potřeby   vyčištění výměníku, kontrola a seřízení piezozapalovacího   zařízení, kontrola a seřízení plynové armatury, kontrola těsnosti plynových spojů, odstranění případných závad.
Roční prohlídky se provádí mimo topnou sezónu (duben - srpen)

Roční prohlídky a opravy plynových kotlů ÚT:   po dohodě
kotel

  Roční prohlídka kotle ÚT zahrnuje demontáž a vyčištění   hořákové soupravy, očištění a seřízení elektrod, u kotlů s   věčným plamínkem vyčištění a seřízení zapalovacího   hořáku, kontrolu a vyčištění kotlového tělesa, kontrolu   funkce regulačních a zabezpečovacích prvků, kontrolu těsnosti plynových spojů, kontrolu a seřízení výkonu plynového kotle, prověření spotřeby plynu při maximálním a minimálním výkonu, odstranění případných závad.

Roční prohlídka se provádí mimo topnou sezónu (duben - srpen) Provedením roční prohlídky se snižuje riziko poruch a úniku plynu. Vyčištění kotle znamená zvýšení jeho výkonu a snížení nákladů na vytápění. Výrobci doporučují provádět prohlídky každý rok. Nepodceňujte význam roční prohlídky plynového kotle.

Nejčastější závadou plynového kotle bývá často maličkost, proto zde uvádíme přehled nejběžnějších závad:

♦ Zavřený uzávěr přívodu plynu před spotřebičem.
♦ Nefunkční elektrická zásuvka u plynového kotle.
♦ Špatné připojení nulového a fázového vodiče.
♦ Použití rozdvojky v elektrické zásuvce u plynového kotle.
♦ Nefunkční baterie v prostorovém termostatu - baterie vyměnit.
♦ Zanesený filtr před čerpadlem - filtr vyčistit
♦ Nedostatek vody v systému - kontrola tlaku v systému, doplnění vody.

Při běžném provozu kotle ÚT se můžete setkat i s dalšími typy závad.

Zákazníkům, kteří hledají servis pro svůj plynový kotel, si dovolujeme oznámit, že z důvodu omezené kapacity poskytujeme servis pouze na některé typy a značky plynových kotlů ÚT.

Provozní revize plynových zařízení podle vyhl. 85/78 Sb.

Podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení je každá organizace provozující vyhrazená plynová zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb povinna provádět pravidelné revize a kontroly těchto zařízení.

Provozní revize plynového zařízení se provádí 1 x za 3 roky, pokud není jinými předpisy, nebo orgány státního dozoru určeno jinak.

Revizí zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení.

Kontrola plynového zařízení se provádí 1 x ročně, s vyjímkou roku, kdy je prováděna provozní revize.

Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce u technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

Odběrným plynovým zařízením je veškeré zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení (plynoměr).

K provozní revizi OPZ by měly být předloženy tyto doklady:

♦  Výkresy skutečného provedení rozvodu plynu po objektu.
♦  Zpráva o výchozí revizi OPZ.
♦  Zpráva o poslední provozní revizi OPZ.
♦  Zpráva o revizi spalinové cesty.
♦  Zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení.

Zprávy o výchozích revizích je nutno uchovávat po dobu životnosti zařízení. Zprávy o provozních revizích zařízení musí být u uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.

 

Důležité informace

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Máte-li zájem o naše služby kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

  • Kamil Kricnar  PLYNOSERVIS Jaroměř
  • Tel: (+420) 603 474 040
  • Email: plynoservis@email.cz
  • Web: www.plynoservis.cz

Aktuality

12. 03. 2016 - Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů
K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí...
17. 02. 2011 - Zásady výběru tepelného čerpadla
Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz   Tepelné čerpadlo je spolehlivý a pe...