solární kolektory

Solární kolektory - fototermické systémy

Naše služby v oblasti solárních kolektorů

 • Návrh a instalace slunečních kolektorů pro ohřev vody, vytápění a ohřev bazénů v rodinných domech, činžovních domech a firemních objektech
 • Návrh regulačního systému s ohledem na maxinální využití získané energie
 • Konzultace v oblasti úspor energie
 • Zajištění servisu
 • Zajištění a podání žádosti o dotace

 

Ukázka solárního systému v rodinném domku

Správně navržený solární systém může pokrýt více než 75% nákladů na ohřev vody. V kombinaci s vyšší tepelnou izolací současných staveb domů, budov a objektů lze také úspěšně snížit náklady na vytápění. Je však doporučeno vytápění pomocí těles s větší plochou (nízkoteplotní vytápění, podlahové vytápění).

 

Schéma zapojení kolektorů EKS do funkčního systému.

 

Regulační systém pro řízení solárních kolektorů

 

Na naší webové stránce Vám představujeme zapojení několika variant elektronické regulace určené pro sluneční kolektory.

Řídící program prošel během svého vývoje mnohými změnami a je neustále zdokonalován a testován. Systém je nasazen v reálných horských podmínkách. Pro ilustraci - v době 05.03. - 08.09. 2003 byla čepadla, která dodávala energii do UT nebo TUV v provozu po dobu 1248 hod.

Regulace je řešena na základě programovatelných mikropočítačů fy Siemens.

1. varianta: dvouokruhový regulační systém je složen z těchto komponent:

 1. zdroj Siemens 24V
 2. řídící CPU Siemens LOGO!
 3. rozšiřovací modul reléových výstupů Siemens
 4. rozšiřovací modul analogových vstupů 0-10V Siemens
 5. měřící zesilovač a převodník PT 100/0-10V
 6. snímač teploty PT 100
 7. trafo pro napájení měřících zesilovačů 230/24V, 5VA

Jednookruhový regulační systém je možné doporučit pouze k natápění bazénu. K jiné aplikaci tento systém nedoporučiji z důvodu možného ryzika přehřátí např. bojleru TUV při malém odběru v tropických slunečních dnech. V naší variantě se při natopení např. TUV přepne systém automaticky do dalšího systému ÚT nebo bazénu a pod. Viz následující .

Popis zapojení a funkce systému: kompomenty fy Siemens jsou zapojeny dle doporučení výrobce. Výstupy měřící zesilovačů jsou zapojeny do analogových vstupů CPU a přídavného modulu dle schématu. Na svorky měřících zesilovačů jsou připojeny vývody PT 100 a napájení 24V ss. Na dva digitální vstupy jsou připojeny výstupy z přepínače priorit natápění. Při přepnutí priority natápění do TUV ( teplá užitková voda - bojler ) a dosažení nastavené teploty systém se automaticky přepne začne natápět druhý okruh např. ÚT nebo bazén. Při přepnutí priority do druhého okruhu se natápí systém neustále a nebere v úvahu okruh první. Výstupy jsou zapojeny dle schématu zapojení. Regulace ovládá tři objehová čerpadla a popř. trojcestný nebo čtyřcestný ventil. Výstupy nemusí být zapojeny všechny ale musí být zapojeny přesně dle naprogramované funkce.

 

2. varianta: dvouokruhový regulační systém je složen z těchto komponent:

 1. zdroj Siemens 24V
 2. řídící CPU Siemens LOGO!
 3. rozšiřovací modul reléových výstupů Siemens
 4. rozšiřovací modul analogových vstupů 0-10V Siemens
 5. snímač teploty PT 100

Program pracuje stejně jako v první variantě variantě. Zapojení systému se liší v použitých komponentech.

Řídící program je vytvořen v prstředí LOGO! Soft Comfort V 4.0

V případě že budete mít zájem o konzultaci, objednání řídícího systému, nahrání programu do řídícího systému nebo vytvoření programu přímo dle Vašich požadavků bez obav se obraťte na naše odborníky. Kontakt najdete na našich webových stránkách.

Nová verze dvou a tří okruhová regulace slunečních kolektorů

Byla vyvinuta a úspěšně odzkoušena nová verze SW pro řízení slunečních kolektorů. SW je aplikován pro řadu PLC Siemens Simatic. Jsou připraveny též nadstavby pro rozšíření na tříokruhovou regulaci, GSM přenos dat, řízení topení, ovládání alarmu atd. Tím se pomocí tohoto systému stává kompaktní řídící systém pro rodinný domek či chalupu. Na základě dalších požadavků lze SW upravit pro požadovanou stavbu.

Tří-okruhový regulační systém slunečních kolektorů s rozšířenými funkcemi pro spolupráci s regulací topení

Tří-okruhový regulační systém pro řízení TUV, UT-akumulační nádrž, bazén /Siemens S7-200/

Kontakt

Máte-li zájem o naše služby kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

 • Kamil Kricnar  PLYNOSERVIS Jaroměř
 • Tel: (+420) 603 474 040
 • Email: plynoservis@email.cz
 • Web: www.plynoservis.cz

Aktuality

12. 03. 2016 - Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů
K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí...
17. 02. 2011 - Zásady výběru tepelného čerpadla
Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz   Tepelné čerpadlo je spolehlivý a pe...