Přepočet CO2-eq chladiv na kg náplně

Od 1. 1. 2015 dochází k některým změnám v legislativě upravující F-plyny, pro F-plyny s min. náplní 3 kg a více se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2015. Pro F-plyny s náplní pod 3 kg se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2017. Stávající mezní hodnoty množství náplně pro stanovení četnosti kontrol těsnosti 3 kg, 30 kg a 300 kg jsou nahrazeny hodnotami 5 t CO2-eq, 50 t CO2-eq a 500 t CO2-eq. Aby se předešlo spekulacím ve výkladu přepočtu, budou hodnoty tun CO2-eq přepočteny a udávány v kilogramech.

Tabulka limitů hodnot CO2-eq u nejběžnějších chladiv v přepočtu na kg náplně.
Nevztahuje se na Regulované látky
ChladivoKomerční názevGWP5 t CO2-eq (kg)50 t CO2-eq (kg)500 t CO2-eq (kg)
R23 14 800 0,34 3,37 33,78
R32 675 7,41 74,07 740,74
R134a 1 430 3,50 34,96 349,65
R125 3 500 1,42 14,28 142,86
R245fa 1 030 4,85 48,54 485,44
R404A 3 922 1,27 12,75 127,49
R407A 2 107 2,37 23,73 237,3
R407C 1 774 2,82 28,18 281,85
R407D 1 627 3,07 30,73 307,31
R407F Performax LT 1 825 2,74 27,40 273,97
R410A 2 088 2,39 23,95 239,46
R417A ISCEON MO59 2 346 2,13 21,31 213,13
R422A ISCEON MO79 3 143 1,59 15,91 159,08
R422D ISCEON MO29 2 729 1,83 18,32 183,22
R423A ISCEON 39TC 2 280 2,19 21,93 219,3
R424A RS44 2 440 2,02 20,49 204,92
R426A RS24 1 508 3,32 33,16 331,56
R427A FX100 2 138 2,34 23,39 233,86
R428A RS52 3 607 1,39 13,86 138,62
R434A RS45 3 245 1,54 15,41 154,08
R437A ISCEON MO49plus 1 805 2,77 27,7 277,01
R438A ISCEON MO99 2 265 2,21 22,07 220,75
R442A RS50 1 888 2,65 26,48 264,83
R449A 1 397 3,58 35,79 357,91
R507 3 985 1,25 12,55 125,47
R508A 13 214 0,38 3,78 37,83
R508B Suva 95 13 396 0,37 3,73 37,32
ISCEON MO89 3 805 1,31 13,14 131,41

Kontroly těsnosti se vztahují od 1. 1. 2017.
Cladiva, u kterých při převodu na CO2-eq klesne dosud používaná hranice v kg.

Kontakt

Máte-li zájem o naše služby kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

  • Kamil Kricnar  PLYNOSERVIS Jaroměř
  • Tel: (+420) 603 474 040
  • Email: plynoservis@email.cz
  • Web: www.plynoservis.cz

Aktuality

12. 03. 2016 - Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů
K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí...
17. 02. 2011 - Zásady výběru tepelného čerpadla
Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz   Tepelné čerpadlo je spolehlivý a pe...