Zásady výběru tepelného čerpadla

Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz

 

Tepelné čerpadlo je spolehlivý a perspektivní zdroj tepla. Ovšem stejně jako u jiných technických zařízení, tak i u tepelného čerpadla je pro jeho hospodárný a spolehlivý provoz potřebné dodržet určité podmínky. Přestože se u nás tepelná čerpadla ve větší míře instalují již skoro 10 let, stále existují firmy, které s tepelnými čerpadly nemají zkušenosti a při jejich instalaci se dopouštějí zásadních chyb.Tyto chyby ve svém důsledku mohou vést k větší spotřebě energie na provoz tepelného čerpadla nebo k výraznému snížení jeho životnosti, případně i k jeho závažnému poškození.

 

Než koupíte tepelné čerpadlo, ujistěte se, že znáte odpovědi na následující otázky:

 

Víte kolik bude celá instalace tepelného čerpadla stát?

 

Tepelné čerpadlo tvoří jen část celé instalace. Pro jeho správnou funkci je zapotřebí celá řada komponentů jako je regulace, oběhová čerpadla, akumulační nádoba, elektrorozváděč apod. Některá tepelná čerpadla mají tyto komponenty již zahrnuty v ceně, jiná nikoliv. Levné tepelné čerpadlo, ke kterému je nutné tyto komponenty dodatečně dokoupit, může být v konečném součtu dražší než jiné tepelné čerpadlo, které se zpočátku mohlo jevit jako zbytečně drahé.

 

Věnovali jste výběru tepelného čerpadla dostatek času?

 

Nechvátejte, rozhodnutí o koupi tepelného čerpadla uskutečněné ukvapeně v rámci časově omezených „výhodných slev“ se může ve svém důsledku výrazně prodražit! Při koupi jakéhokoliv technického zařízení je dobré poptat několik dodavatelů a porovnat jejich technická řešení a ceny. Zabere to sice více času, ale výrazně se omezí riziko nákupu, pro daný účel, nevhodného nebo technicky zaostalého výrobku.

 

Máte dostatek informací o vybraném dodavateli tepelného čerpadla?

 

Prohlédněte si vybrané tepelné čerpadlo v provozu. Při prohlídce se zaměřte na kvalitu provedení, hlučnost tepelného čerpadla a zkušenosti majitelů s prací a servisem dodavatelské firmy.

 

Vyhovuje vybrané tepelné čerpadlo podmínkám pro přiznání státní podpory?

 

Pro získání státní podpory musí instalace tepelného čerpadla splňovat určité podmínky. Jednou z podmínek může být například použití bezfreonového chladiva. V některých případech je vyžadován celoroční ohřev teplé užitkové vody tepelným čerpadlem, nebo musí tepelné čerpadlo dosahovat určitého topného faktoru.

 

Je v tepelném čerpadle použito bezfreonové chladivo?

 

V některých tepelných čerpadlech jsou stále ještě používána freonová chladiva (např. R 22), jejichž používání bude v dohledné době zakázáno. To může způsobit technické problémy a zvýšené náklady při případném servisu zařízení.

 

Vyhoví Váš topný systém požadavkům tepelného čerpadla?

 

Pro správnou funkci tepelného čerpadla je bezpodmínečně nutné, aby instalovaný topný systém byl schopen vytopit objekt s teplotou vody v radiátorech 55°C. Zároveň musí být potrubní rozvody uzpůsobeny pro dvojnásobný průtok vody než v běžných topných soustavách.

 

Je vybraný způsob odběru tepla technicky realizovatelný?

 

Například pro posouzení, zda je uvažovaná studna vhodná jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo, je potřebné nejprve udělat chemický rozbor studniční vody a čerpací zkoušku, která by měla trvat minimálně 28 dní.

 

Na koho se obrátíte s případnou reklamací?

 

Dodávka tepelného čerpadla a jeho montáž včetně elektroinstalace a regulace by měla být provedena nebo zastřešena od jedné firmy na klíč. V případě jakýchkoliv problémů s funkčností zařízení máte jasně definovaného partnera pro uplatnění reklamace

Kontakt

Máte-li zájem o naše služby kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

  • Kamil Kricnar  PLYNOSERVIS Jaroměř
  • Tel: (+420) 603 474 040
  • Email: plynoservis@email.cz
  • Web: www.plynoservis.cz

Aktuality

12. 03. 2016 - Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů
K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí...
17. 02. 2011 - Zásady výběru tepelného čerpadla
Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz   Tepelné čerpadlo je spolehlivý a pe...